Sectoraal

Perennial Power

Een grote groep vasteplantenkwekers heeft de handen ineengeslagen en maakt gezamenlijk promotie voor hun mooie producten.


Lees meer »

iVerde

Het beschikbaar stellen van product- afbeeldingen aan vakgenoten en de media ter bevordering van publicaties over het gebruik van boomkwekerijproducten.


Lees meer »

De Groene Stad

Royal Anthos, LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten en Royal FloraHolland streven samen naar het realiseren van een attractievere, gezonde leefomgeving.


Lees meer »

Bacterievuur

De Raad voor de Boomkwekerij heeft een overeenkomst afgesloten met Naktuinbouw voor de controle op bacterievuur (Erwinia amylovora) in de bufferzones.

Wat is een bufferzone?
De Nederlandse regelgeving voorziet in maatregelen die in bepaalde gebieden (bufferzones) verspreiding van bacterievuur in Nederland moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten uit deze gebieden verhandelbaar in de Europese Unie. Deze bufferzones zijn wettelijk vastgesteld. Hierbinnen is de bestrijding van bacterievuur verplicht en is het aanplanten van een aantal voor bacterievuur gevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus), verboden.

Wordt er binnen een bufferzone bacterievuur aangetroffen in de omgeving van boomkwekerijen, dan beperkt dit de verhandelbaarheid van producten door deze kwekerijen. Bacterievuur kan dus grote economische schade veroorzaken. Om dit te voorkomen spoort Naktuinbouw binnen de bufferzones aantastingen van bacterievuur op en controleert zij op naleving van de maatregelen.

Meer informatie vindt u op de website van Naktuinbouw