Sectoraal

Perennial Power

Een grote groep vasteplantenkwekers heeft de handen ineengeslagen en maakt gezamenlijk promotie voor hun mooie producten.


Lees meer »

iVerde

Het beschikbaar stellen van product- afbeeldingen aan vakgenoten en de media ter bevordering van publicaties over het gebruik van boomkwekerijproducten.


Lees meer »

De Groene Stad

Royal Anthos, LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten en Royal FloraHolland streven samen naar het realiseren van een attractievere, gezonde leefomgeving.


Lees meer »

HBN Voorwaarden

In goed overleg tussen Anthos en de NBvB zijn de HBN voorwaarden aangepast. De nieuwe HBN kan van toepassing worden verklaard op overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2008.

De gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer 42/2008 op 5 juni 2008 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.


Ten aanzien van het gebruik van de HBN willen wij u op het volgende attenderen:


A) Deze voorwaarden kunnen alleen van toepassing worden verklaard op transacties vanaf 1 juli 2008 tussen in Nederland gevestigde bedrijven, voorzover die betrekking hebben op het verhandelen van boomkwekerijproducten. Met andere woorden, deze voorwaarden hebben generlei waarde indien die gebruikt worden bij het afsluiten van koopovereenkomsten met buitenlandse afnemers.

B) De uitgave "Kwaliteitsnormen en Omschrijvingen van Boomkwekerij producten" van de Raad voor de Boomkwekerij dient als integraal onderdeel van de HBN-2008 gezien te worden. Regelmatig wordt naar deze uitgave verwezen.

Hier kunt u een PDF bestand van de nieuwe HBN downloaden