Sectoraal

iVerde

Anthos en de LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten werken ook samen met de VHG en Flora Holland op het gebied van productpromotie.


Lees meer »

Perennial Power

Een grote groep vasteplantenkwekers heeft de handen ineengeslagen en maakt gezamenlijk promotie voor hun mooie producten.


Lees meer »

De Groene Stad

In het begrip De Groene Stad komt ons streven naar een attractievere, gezonde leefomgeving tot uitdrukking.


Lees meer »

Welkom

De Raad voor de Boomkwekerij is een stichting waarin Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten) en LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten samenwerken op een groot aantal beleidsterreinen. Daarnaast zijn enkele sectorale activiteiten bij de Raad ondergebracht, zoals de activiteiten van de commissie hulpmaterialen en verpakkingen (o.a. fustprijzen) en kwaliteitsnormencommissie. Overige sectorale activiteiten worden door LTO of Anthos uitgevoerd.

Het bestuur van de Raad wordt gevormd door leden uit het sectiebestuur boomkwekerij van Anthos en het bestuur van de LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten. Het voorzitterschap van de Raad wisselt elke twee jaar tussen de voorzitters van beide organisaties. Het secretariaat van de Raad is ondergebracht bij Anthos.

Met vragen over de Raad voor de Boomkwekerij kunt terecht bij uw eigen brancheorgansatie, de LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten of Anthos.